نویسنده = حمیدرضا طاهری
تعداد مقالات: 3
3. نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمون های نر گوشتی تا سن 49 روزگی

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 43-52

افشین حیدری نیا؛ محمد حسین شهیر؛ حمیدرضا طاهری؛ سیدعبداله حسینی