نویسنده = مهدی گنج خانلو
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر منبع علوفه و دفعات تغذیه‌ی منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری و متابولیت‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 29، شماره 110، بهار 1395، صفحه 191-202

مصطفی حاجی لو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید امانلو


2. اثر خیساندن دانه جو با اسید لاکتیک و سیتریک بر تخمیر پذیری و تجزیه پذیری شکمبه ای

دوره 28، شماره 109، زمستان 1394، صفحه 109-120

ایوب لکی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ کامران رضایزدی


3. اثر وانادیوم (وانادیل سولفات) بر تولید شیر، دینامیک تخمدان و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواخر دوره زایش و اوایل دوره شیردهی

دوره 28، شماره 108، پاییز 1394، صفحه 157-168

سید رسول حیدری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ غلامرضا قربانی؛ مهدی دهقان بنادکی


4. اثرات مکمل کروم آلی و نوع منبع انرژی جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در دوره انتقال

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 25-32

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو