نویسنده = حمیدرضا صحرائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر بتائین برکمیت و کیفیت آغوز و غلظت فراسنجه‌های‌خونی در میش‌های آبستن سنجابی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 231-240

حمیدرضا صحرائی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ حسن خمیس آبادی


2. تعیین سطح مطلوب استفاده از باقلای فرآوری شده باآنزیم درجیره مرغ گوشتی

دوره 28، شماره 109، زمستان 1394، صفحه 27-34

حمیدرضا صحرائی؛ شهاب قاضی؛ علی کیانی