نویسنده = رضا سید شریفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نرخ حذف بهینه از نظر اقتصادی برای وضعیت‌های مختلف تولیدی و سلامتی در گاوهای شیری استان اردبیل

دوره 32، شماره 124، پاییز 1398، صفحه 159-170

رضا سید شریفی؛ مریم موسوی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار


2. بررسی اثر استفاده از اسپرم ماده‌زا در برنامه سوپراوولاسیون بر روی توسعه و ساختار ژنتیکی گله

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 45-54

جمال ستاروند؛ رضا سید شریفی؛ آزاده بوستان؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی


3. توالی یابی و آنالیز بیوانفورماتیک اگزون 9 ژن گیرنده پرولاکتین در بز خلخالی

دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 117-126

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام؛ بهرام فتحی؛ رضا سید شریفی