نویسنده = حمید شهدادی جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه گوارش پذیری، توازن نیتروژن و رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره کاملا مخلوط به دو صورت معمول و بلوک شده

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 137-148

حمید شهدادی جهرمی؛ طاهره محمدآبادی؛ محمد بوجارپور؛ مرتضی چاجی؛ قاسم مقصودی نژاد