کلیدواژه‌ها = مرغ مروارید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید( مرغ شاخدار)

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 111-120

جلیل پورحاجی موتاب؛ پیام عباس زاده؛ سید رشید تونی