کلیدواژه‌ها = باقیمانده مصرف خوراک (RFI)
تعداد مقالات: 1
1. توجیه واریانس ژنتیکی صفت باقیمانده مصرف خوراک با چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) کشف شده بر روی ترانسکریپتوم گاو هلشتاین

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 169-182

محمدحسین بناءبازی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ ایخیده ایمیومورین؛ مصطفی قادری زفره ای؛ سید رضا میرایی آشتیانی