کلیدواژه‌ها = تجزیه پذیری
تعداد مقالات: 3
2. اثر افزودن تفاله ی خشک مرکبات بر کیفیت، ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای سیلاژ شبدر برسیم

دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 79-92

مائده فیض؛ اسداله تیموری یانسری؛ یداله چاشنیدل؛ محمد کاظمی فرد


3. تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیر پذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 207-218

مرتضی رضائی؛ مجتبی زاهدی فر؛ علی مصطفی طهرانی؛ حسین غلامی