کلیدواژه‌ها = متابولیسم لیپید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان افتراقی ژن ها، مسیرها و شبکه ژنی در بافت عضله جنین گوسفند در دو نژاد دنبه دار و بی دنبه

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 301-312

فهیمه محمدی؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش