موضوعات = تغذیه طیور
تعداد مقالات: 64
1. اثر سطوح مختلف پروتئین و مکمل کولین در جیره غذایی بر صفات تولیدی، فراسنجه های لاشه، هماتولوژی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 95-110

حسینعلی قاسمی؛ ایمان حاج خدادادی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی


4. ارزیابی توان تولید و ماندگاری مرغان بومی اصلاح شده استان فارس در مناطق روستایی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 139-148

حسین نوراللهی؛ امان اله صلح جو؛ محمد جواد آگاه؛ عبدالحمید کریمی؛ مظاهر صفدریان؛ محمدرضا هاشمی


5. بررسی مکمل کردن جیره با منگنز مازاد در فرم‌های مختلف بر عملکرد، اجزای لاشه، هماتولوژی و برخی فراسنجه های ایمنی جوجه‎های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 111-126

محمد رضا بناکار مقدم؛ ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی


6. اثر سطوح مختلف رنگدانه های طبیعی گل جعفری و فلفل قرمز در جیره برعملکردو صفات کیفی تخم مرغ درمرغ های تخمگذار

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 233-246

مرتضی رضائی؛ ابوالفضل زارعی؛ مجید افشار؛ احسان رحیمی


9. بررسی اثر سطوح کاهشی پروبیوتیک بیوپل بر اساس سن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 221-234

عبداله شریفیان؛ حامد احمدی؛ محمد امیری کریمی ترشیزی


12. تاثیر تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و ریخت شناسی پرز‌های ایلئوم جوجه‌های گوشتی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 349-366

محسن رجب زاده نسوان؛ بهروز دستار؛ تقی قورچی؛ امید عشایری زاده؛ مرتضی خمیری


13. اثر سطوح مختلف اسانس مرزه، پودر سیر و شبدر بر ‌عملکرد، خصوصیات لاشه و نسبت بازده انرژی و پروتئین در جوجه‌های‌گوشتی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 105-120

درخشنده رحیمی؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ اکبر یعقوبفر؛ جعفر فخرایی


16. اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در بوقلمون های تجاری

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 53-66

رامین حبیبی؛ قاسم جلیلوند؛ حسین جان محمدی؛ کمال شجاعیان


18. تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب برای واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان گیلان

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 193-204

احمد قربانی؛ عبدالرضا تیموری؛ هوشنگ دهقان‌زاده؛ ابراهیم قاسمی؛ ابراهیم رحیم آبادی


19. بررسی تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس راهنمای پرورش سویه های آرین و راس بر عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 275-302

حسین جهانیان نجف آبادی؛ پویا زمانی؛ وحید ایقانی؛ کامران رضا یزدی؛ فریبرز زرافروز


21. مقایسه اثرات روی-گلایسین و سولفات روی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 173-186

سید عبداله حسینی؛ علیرضا شریفی؛ حسین نوروزیان؛ مهدی امیر صادقی؛ امیرحسین علیزاده قمصری؛ رضا سلیمانی


22. اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل‌استات در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های‌گوشتی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 205-216

احمد علی ثابتان شیرازی؛ محمد جواد آگاه؛ احمد حسن آبادی؛ علی داد بوستانی


24. بررسی امکان استفاده از اسپور قارچ Piriformospora indica به عنوان یک منبع جدید پری-بیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 267-280

مصطفی بابامیر؛ مهدی هدایتی؛ سعید خلجی؛ مجتبی یاری؛ مهدی قبولی


25. اثرات سطوح مختلف اسانس مرزه در آب آشامیدنی بر عملکرد و برخی صفات لاشه، ایمنی و هماتولوژی جوجه‌های گوشتی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 19-34

محمد یگانه پرست؛ علیرضا جعفری اروری؛ مهدی خجسته‌کی؛ سید محمد ‌ هاشمی